Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Hoelang duurt een taxatierapport?

Ben je bezig met het kopen van een woning of afsluiten van een hypotheek? Dan heb je een taxatierapport van de woning nodig. Wanneer moet je een taxatierapport aanvragen om te zorgen dat de benodigde gegevens op tijd bij de juiste instanties zijn om de financiën rondom de hypotheek of aankoop rond te krijgen? Oftewel hoelang duurt het maken van een taxatierapport?

Hoelang duurt het maken van een taxatierapport?

Vaak begint het met een afspraak tussen jou en de taxateur. Hoe sneller de taxateur namelijk toegang krijgt tot de woning des te eerder kan er worden begonnen met de uitwerking van het rapport. Als jouw aanvraag onder tijdsdruk staat, is het aan te raden in een vroeg stadium met de taxateur te overleggen hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben voor de uitwerking van het rapport. Nadat de taxateur de woning heeft opgenomen, duurt het nog enkele dagen totdat het rapport gevalideerd is en bij jou op de (digitale) deurmat ligt.

Wanneer is een gevalideerd taxatierapport nodig?

Geldverstrekkende instellingen eisen een gevalideerd rapport. Een gevalideerd taxatierapport wordt gecontroleerd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Zij controleren of aan de vastgestelde richtlijnen voldaan is. Na goedkeuring wordt deze geregistreerd en kan deze niet meer aangepast worden zonder hun toestemming. Op deze manier wordt en blijft de betrouwbaarheid gewaarborgd. Tevens wordt het taxatierapport, indien nodig, rechtstreeks doorgestuurd naar de geldverstrekkende instelling ten behoeve van een hypotheekaanvraag.

In enkele gevallen is een gevalideerd rapport niet nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn als: 
– u overweegt om uw huis te verkopen en de marktwaarde wil weten. In dat geval kunt u ook een gratis waardebepaling aanvragen. Hiervan wordt dan geen taxatierapport opgesteld.
– de eigenaar van de woning is overleden en u heeft een waardevaststelling nodig voor de afhandeling van de nalatenschap
– u bent het niet eens met de WOZ-beschikking en wilt bezwaar maken
– bij een echtscheiding. Echter zodra er sprake is van een nieuwe of over te nemen hypotheek, dan heeft u wel een gevalideerd taxatierapport nodig.
 

Wat staat er in een taxatierapport?

Een  taxatie is het geven van een waardeoordeel van een woning. In een taxatierapport wordt op verschillende onderdelen de woning beoordeelt om de marktwaarde te bepalen. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. Dat betekent dat dit afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode. 

Onderdelen van een taxatierapport zijn:

  • functionele indeling
  • constructie en de gebruikte materialen en de kwaliteit ervan
  • mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
  • de ligging en de omgeving
  • het bestemmingsplan

NB. Een taxatierapport is geen bouwtechnische keuring. Wanneer u deze nodig heeft, dient u deze apart aan te vragen.

Taxatie aanvragen Contact