Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Taxatie nieuwbouw woning

Bij taxatie nieuwbouw kun je niet uitgaan van een bestaande situatie niet anders dan bouwgrond, maar kun je hoogstens uitgaan van een toekomstige situatie. Aan de hand van zoveel mogelijk aanwezige documenten wordt een goed inzicht verkregen van de nieuwbouwwoning in gerede staat. Voor zover voorhanden wordt daarbij gebruik gemaakt van:

 • Tekeningen om een goede indelingsomschrijving te kunnen maken en een indicatie van het woonoppervlak en inhoud te kunnen bepalen
 • Technische omschrijving
 • Brochures / art impressions
 • Kaveloverzicht
 • Koop- / aanneemovereenkomst
 • Koopovereenkomst grond
 • Akte van levering / eigendomsbewijs
 • Omgevingsvergunning
 • Afwerkstaat
 • Bestek
 • Kadastrale gegevens
 • Verkennend bodemonderzoek
 • Totale kostenoverzicht woning met omschrijving totale meerwerk

Tevens doet de taxateur een inspectie ter plaatse en maakt hij foto’s van de bouwlocatie. Aan de hand van al deze gegevens met daarbij een aantal referentieobjecten komt er een zeer goede waarde tot stand voor de taxatie nieuwbouw.

Andere taxatievormen

Taxatie blogs