Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Taxatie aankoop woning

Wanneer u een woning heeft aangekocht vraagt de geldverstrekker naar de waarde van het onderpand c.q. de aangekochte woning. Oftewel Taxatie aankoop woning. Dit is weergegeven in een NWWI-gevalideerd taxatierapport. In dit taxatierapport is het ook mogelijk naast de huidige marktwaarde een tweede marktwaarde op te nemen. U kunt bijvoorbeeld een verbouwing meenemen. Deze tweede waarde wordt bepaald aan de hand van de verbouwingswerkzaamheden gespecificeerd in kosten.

Andere taxatievormen

Taxatie blogs