Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

NWWI Taxatie

Wat wordt bedoeld met een NWWI Taxatie? De NWWI, Nederlands Woning Waarde Instituut, is het instituut die de taxatierapport checkt en valideert. Zonder de NWWI is het niet mogelijk een gevalideerd taxatierapport te krijgen.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn bijna 4.900 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.

site.nwwi.nl

NWWI taxatie - Taxateur van Groningen

Vrijwel alle geldverstrekkers vragen om gevalideerde taxatierapporten van het NWWI. Men wil duidelijkheid, alles weten wat er rondom een woning kan spelen en een goede, met motivatie en met referentieobjecten onderbouwde marktwaarde. Eigenlijk een waarde waar geen speld tussen te krijgen
is.

Hans van der Veen van Taxateur van Groningen is geregistreerd taxateur bij NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateur) en NVM.