Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Taxateur van Groningen

Welkom op de website van Taxateur van Groningen. Op deze website vindt u meer informatie over en omtrent woningtaxaties. Wij zijn erkende taxateurs, bij de NRVT en NVM aangesloten en hanteren als belangrijkste motto’s SNELHEID en ACCURATESSE en dit met een nimmer aflatende gezonde dosis PASSIE voor hetgeen waarmee we bezig zijn. Meer informatie over ons is te vinden op de pagina Taxateur.


Wanneer heb je een taxatie nodig?

Wat is een taxatie?

Een  taxatie geeft een marktwaardeoordeel over een woning. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van úw regio. Het bepalen van deze marktwaarde is maatwerk. Dat betekent dat dit veelal afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, gebaseerd op een peildatum in het verleden. Het waardeoordeel wordt verwerkt in een vast model taxatierapport gevalideerd door het NWWI.
NB. Een taxatierapport is geen bouwtechnische keuring. Wanneer u deze nodig heeft, dan dient u deze apart aan te vragen.

Om een taxatie te maken heeft de taxateur naast marktkennis en deskundigheid ook inzicht nodig in: 

 • het eigendomsbewijs van de woning;
 • de kadastrale gegevens;
 • de maten van de woning;
 • staat van onderhoud;
 • eventuele juridische achtergronden;
 • bij een appartementsrecht informatie over de VvE.

Tijdens een taxatie let de taxateur onder andere op de volgende factoren:

 • functionele indeling;
 • constructie en de gebruikte materialen en de kwaliteit ervan;
 • mate van isolatie en energiezuinigheid;
 • verplichtingen en rechten, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad en erfpacht;
 • de ligging en de omgeving;
 • het bestemmingsplan en de bodeminformatie.

Taxatierapport

Vanwege de vele regelgevingen en hoge eisen aan een taxatierapport eist zo goed als iedere geldverstrekker c.q. bank tegenwoordig een gevalideerd taxatierapport van het NWWI. Hierin staan onder andere het doel van de taxatie, de meest belangrijke woningkenmerken, referentieobjecten en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de waarde van een woning.

Contact