Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Taxatie woning verhuurde staat

De marktwaarde van een verhuurwoning (beleggingspand) wordt anders bepaald dan bij een eigen bewoonde woning, verbouw van woning en oversluiten hypotheek. De taxateur dient bij een verhuurwoning tevens gediplomeerd te zijn voor de financieringstaxatie woning in verhuurde staat, ook wel genoemd “taxatie woning marktwaarde in verhuurde staat” of “vastgoedtaxatie”. Ook hier wordt het taxatierapport weer opgemaakt in een door het NWWI-gevalideerd rapport.

Waarde in verhuurde staat

Wat is “Marktwaarde in verhuurde staat’? Dit is de waarde van een woning wanneer deze ten tijde van de taxatie wordt verhuurd of verhuurd gaat worden. Dit is anders dan bij een eigen bewoonde woning die bij verkoop leeg kan worden opgeleverd. Bij een verhuurde c.q. te verhuren woning spelen zaken als huuropbrengsten een rol (rendement), de exploitatiekosten, maar ook het feit dat een huurder huurbescherming heeft. Door deze huurbescherming hoeft een huurder de woning niet zomaar te verlaten bij verkoop. Al met al kan dit resulteren in een andere waarde dan bij een marktwaarde van een leeg op te leveren woning.  

Referentiepanden

Referentiepanden zijn ook hier een onderdeel van de waardebepaling. Het is echter lastiger om referentiepanden te vinden van vergelijkbare verhuurde woningen dan voor woningen vrij van huur en gebruik. Een gespecialiseerde/gediplomeerde taxateur voor woningen in verhuurde staat heeft een ruime portfolio en daarmee voldoende referentiepanden.

Gediplomeerd taxateur woningen in verhuurde staat

Behalve dat hij als gediplomeerd taxateur meer inzicht in de markt van referentiepanden heeft, heeft hij/zij ook meer inzicht in de kansen en risico’s van de verhuurwoning.

Woningopname woning in verhuurde staat

Deze is uitgebreider dan bij een “reguliere” taxatie. De woning moet uitgebreider worden opgenomen i.v.m. de in te voeren variabelen in de huurprijscheck welke een onderdeel is van de rendementsberekening ter onderbouwing van de marktwaarde in verhuurde staat.

Taxatierapport woning marktwaarde in verhuurde staat

Het taxatierapport van een woning in verhuurde staat is uitgebreider dan een “regulier taxatierapport”. Naast de waarde van de woning in verhuurde staat, staat er naast referentiepanden ook informatie in over:

  • gemeentelijke regelgeving
  • de rendementsberekening inclusief onderbouwing daarvan
  • huurtoets gebaseerd op puntentelling (Woningwaarderingsstelsel)

Heeft u vragen over taxatie woning in verhuurde staat? Neem dan vrijblijvend contact op.

Andere taxatievormen

Taxatie blogs