Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Het proces van een gevalideerd taxatierapport

Om een goed taxatierapport op te stellen doorlopen wij een aantal stappen. Het proces van een gevalideerd taxatierapport ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Voorbereiding taxatierapport

Wij zoeken een aantal dingen uit zoals:

  • een kadastraal onderzoek naar de eigendom en eventuele rechten die er op rusten
  • mogelijk verontreinigingsonderzoek via het bodemloket
  • hoe zit het met eventuele bestemmingsplannen
  • bouwjaar
  • energielabel
  • duurzaamheidsonderdelen

Woningopname

De woningopname bestaat uit beoordelen van alles wat aard-, nagel- en wortelvast zit. Het bezoek bestaat onder andere uit gegevens checken die bij de voorbereiding verzameld zijn, inmeten, foto’s maken en woonruimtes benoemen. Daarnaast worden bouwkundige aspecten als fundering, dak, kozijnen, enzovoort beoordeeld.

Factcheck en na-onderzoek

Vervolgens gaat het om eventueel verder onderzoek van de verzamelde gegevens zoals de bouwkundige aspecten. Is er een verbouwing geweest, zo ja in welk jaar, wat waren de kosten van de verbouwing, enzovoort. En wat is het effect op het energielabel, bouwkundige aspecten, duurzaamheidsonderdelen en meer. Bij het bepalen van de marktwaarde worden onder andre zaken als bouwjaar, woonoppervlak, aantal slaapkamers, locatie, onderhoud status, afwerking keuken en sanitair van vergelijkbare objecten meegenomen.

Uitwerken

Tot slot worden de verzamelde gegevens verwerkt in een digitale template van de NRVT. Deze wordt gecheckt en dubbel gecheckt en daarna verzonden. Omdat er na het indienen geen wijzigingen doorgevoerd kunnen worden (zelfs geen komma) is het essentieel dat het goed gecheckt wordt.

Controle en validatie

Na het indienen wordt de rapportage gecontroleerd door de NWWI of alles aan de gestelde eisen voldoet en of de onderbouwing van de marktwaarde correct is. Na goedkeuring wordt het gevalideerd en heeft u een gevalideerd taxatierapport.

Proces taxatierapport

Voltooid ✅

Vragen over taxaties, taxatiekosten of ander gerelateerde vragen? Neem contact op, wij beantwoorden uw vragen graag.

Enkele gerelateerde artikelen