Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Nieuw model taxatierapport 2021

Er is een nieuw model taxatierapport geïntroduceerd waar alle taxateurs verplicht mee moeten werken vanaf 1 oktober 2021. Het model taxatierapport van 2018 wordt daarmee verder uitgebreid en is ook de leesbaarheid in begrijpelijker taal opgenomen. Daarnaast is het aspect duurzaamheid uitgebreid, maar de grootste aanvulling betreft een uitgebreidere bouwkundige rapportage van de woning. De taxateur moet zoveel mogelijk het onderhoud van de woning beoordelen. Indien onderdelen aan herstel onderhevig zijn dan wordt dit in het taxatierapport vermeld net als eventuele (toekomstige) kosten daarvoor.

Achterliggende gedachte bij de opzet van dit rapport is dat zowel de geldverstrekker als de consument beter geïnformeerd wordt over de kosten die nu en in de toekomst op hem/haar af gaan komen.

Ter voorbereiding op het nieuwe rapport hebben alle taxateurs een uitgebreid en verplicht scholingstraject doorlopen dat is afgesloten met een verplicht te behalen examen. Onze taxateurs hebben dit examen met goed gevolg afgelegd en mogen zich aldus Register Taxateur blijven noemen en werken met het nieuwe model taxatierapport. Hiermee hebben wij ons goed voorbereid op het Taxatierapport model 2021.

Het gevolg van de invoering van het nieuwe taxatierapport betekent dat wij meer tijd kwijt zijn met de opname van een woning alsmede met de uitwerking van het taxatierapport. Om enerzijds onze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en anderzijds de snelheid van het aanleveren van een taxatierapport erin te kunnen houden hebben wij ons bekwaamd in het gebruik van een digitaal ondersteuningspakket waarmee wij de woning ter plaatse opnemen en de uitwerking op kantoor vervolgens afronden.

Heeft u vragen over het nieuwe model taxatierapport, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.