Snelheid en Accuratesse – Erkende taxateurs NRVT, NVM

Het verschil tussen waardebepaling en taxatie

Zowel een waardebepaling als een taxatie zeggen iets over de marktwaarde van een woning. Toch zijn er belangrijke verschillen die we hieronder uitleggen. Om het verschil tussen waardebepaling en taxatie goed uit te kunnen leggen is het belangrijk om te weten wat het allebei inhoudt en waarvoor het gebruikt (mag) worden.

Waardebepaling

Een waardebepaling van een huis is een vrijblijvende indicatie met informatie over de mogelijke vraagprijs en een verwachte verkoopprijs. Hierbij houdt de makelaar o.a. rekening met de locatie, de staat van onderhoud van de woning, de afwerking van het geheel en de marktsituatie van dat moment. Een waardebepaling is een stuk minder uitgebreid dan een taxatierapport en wordt niet getoetst door het validatie instituut, het NWWI. Een waardebepaling wordt dan ook slechts mondeling verstrekt.

Denk je erover om misschien je huis te verkopen, dan helpt een waardebepaling met een inschatting te maken van de verkoopwaarde, vraagprijs en het inschatten van de overwaarde. Oftewel handige informatie als je op zoek gaat naar een andere woning, dan heb je een idee van je budget. De waardebepaling kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt ter verkrijging van een hypotheek.

Taxatie

Zoals is te lezen op taxateurvangroningen.nl geeft een taxatie een marktwaardeoordeel over een woning op een bepaald moment. Een taxatierapport is een officieel en bindend document dat kan worden gebruikt door bijvoorbeeld de bank en de Belastingdienst. Het maken van een taxatierapport vereist dan ook meer onderbouwende werkzaamheden dan een waardebepaling.

Een taxatie is bijvoorbeeld vereist indien er een financiering nodig is voor de aankoop of verbouwing van een woning. De geldverstrekker heeft dan een gevalideerd taxatierapport van het NWWI nodig. Meer informatie over wanneer welke taxatie van toepassing is, is elders op deze website terug te vinden.

Verschil waardebepaling en taxatie

De belangrijkste verschillen tussen waardebepaling en taxatie zijn dan ook het kunnen gebruiken voor de financiering (hypotheek) en de wijze van verslaglegging.

Wanneer u vragen heeft over waardebepaling of taxatie, neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u hier uw Taxatie direct aanvragen

Contactformulier

Contactformulier